Aan: de bewoners van Bongerd 162 - 209

 

Onderwerp:                                                                                                                Datum:

Update over asbestdaken                                                                    28 juni 2016

 

Beste buurtgenoten,

 

Vrijdagavond 22 april j.l. hadden we in de Wingerd een, in onze ogen, goede bijeenkomst waarin we de stand van zaken bespraken rond de asbestproblematiek. We vertelden wat we tot dat moment uitgezocht hadden en kwamen tot de volgende afspraken:

·         Vragen die nog open stonden rond de verschillende (indicatieve) offertes zouden we voorleggen aan de betreffende bedrijven.

·         Velen van u gaven ter plekke op de uitgereikte formuliertjes aan in principe wel voor een vorm van collectieve aanpak te voelen. We zouden bij de niet aanwezigen ook nog nagaan in hoeverre die bereidheid er is.

·         Alvorens volgende stappen in het proces te zetten willen we eerst duidelijkheid hebben over de rol die de gemeente voor zich ziet in het proces

·         We stelden vast dat we ons voorbereidende werk vanuit voldoende vertrouwen vanuit de buurt kunnen voort zetten.

 

Met het buurtfeest in aantocht (waar hier ongetwijfeld tussen de activiteiten door over gesproken zal worden) leek het ons goed even de volgende update te geven van de situatie:

1.    De nog open staande vragen zijn voorgelegd aan de verschillende bedrijven en door hen beantwoord. Daar uit blijkt dat er in ieder geval nog verder gesprek met hen nodig zal zijn om tot opdrachten te komen waarbij ook sprake is van de nodige zelfwerkzaamheid door bewoners. Men geeft aan dat dat o.a. een verzekeringskwestie is. Maar uiteraard is ook een beperkte opdracht te geven, als die maar goed afgebakend is qua verantwoordelijkheden.

2.    We hebben inmiddels van 43 van de 48 huishoudens een positief bericht op onze vraag m.b.t. de wenselijkheid van een collectieve aanpak, oftewel: in ieder geval zo’n 90% van de buurt voelt daar voor. Een enkeling heeft (nog) niet gereageerd.

3.    Binnen de gemeente loopt inmiddels het besluitvormingsproces. Het college van B en W heeft de gemeenteraad om toestemming gevraagd een aantal opties uit te werken. Die uitwerkingen zouden dan tot definitieve keuzes moeten leiden bij de vaststelling van de begroting 2017, die in november 2016 plaats vindt. Het lijkt er op dat het de volgende richting uit gaat:

·         Een leningsfaciliteit, die overeenkomsten vertoond met bestaande instrumenten als de lening particuliere woningverbetering en de duurzaamheidslening;

·         Voordelen daarbij wanneer buurten kiezen voor een collectieve aanpak;

·         Wat geld en/of capaciteit om de processen goed te laten verlopen (zonder dat de gemeente verantwoordelijkheid van eigenaren over neemt).

Op dinsdag 5 juli besluit de raad over de richting. De invulling (nodig om de consequenties goed te overzien) is dus waarschijnlijk pas in november bekend.

4.    Direct na de zomervakantie pakken we als groepje de draad weer op. De afgelopen periode hebben we vooral onze bijdrage geleverd aan de inspraak in de raad via het Platform Asbestdaken Lelystad (PAL).

 

Voor wie meer wil weten: https://besluitvorming.lelystad.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/05-juli/18:45

Ga naar agendapunt 12 van de gemeenteraadsvergadering van 5 juli a.s. en u kunt alle stukken bekijken.

 

We plaatsen deze brief natuurlijk ook op de website (www.bongerdweb.nl). Reacties zijn welkom via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Met vriendelijke groet,