De Subsidieregeling voor het verwijderen van asbest is bekend.

Deze kan vanaf 4 janauri 2016 aangevraagd worden.

 

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.

 

Subsidiebudget

Voor 2016 is een budget van €10 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

http://www.ascert.nl/

 

Naast de overheidssubsidie zijn we aan het kijken wat de gemeente Lelystad voor ons kan betekenen, bijvoorbeeld een goedkope lening via de gemeente.