Datum: 16-5-2018

Betreft: bericht van opheffing werkgroep asbestos Bongerd

 

Beste buren,

Als werkgroep asbestos hebben we ons de afgelopen jaren ingezet om te komen tot een collectieve sanering van de asbestdaken in de Bongerd.

Recente ontwikkelingen hebben ons nu tot de overtuiging gebracht dat voor een collectieve sanering (met de huidige opzet) in de Bongerd te weinig draagvlak bestaat. Wij zijn daarover teleurgesteld, maar zien geen mogelijkheden meer daarin verandering te brengen.

Tijdens onze laatste vergadering op dinsdag 7 mei jl. hebben we daarom besloten de werkgroep op te heffen.

Dit betekent dan ook dat jullie geen verdere informatie over de sanering via deze mailinglijst meer zullen ontvangen.

Wie van jullie begeleiding wenst bij de sanering en renovatie van het dak, kan terecht in de Kluswinkel op het Rode Klif. Je kunt daar gebruik maken van de faciliteiten, die door Werkbedrijf Lelystad contractueel met de procesbegeleiders zijn overeengekomen voor eigenaren die niet bij een collectief zijn aangesloten.

Gisteravond is in de gemeenteraad van Lelystad  de procedure verzilverlening vastgesteld. De minimumleeftijd van de aanvrager(s) is bij deze leenvorm: 10 jaar voor de op dat moment geldende AOW-leeftijd. Er is geen maximumleeftijd. Meer informatie is te verkrijgen bij de gemeente zelf.

Rest ons nog jullie te melden dat de provincie alle Bongerdbewoners binnenkort een brief zal sturen met daarin informatie over de verlening van ontheffingen op basis van de Wet Natuurbescherming voor het verstoren van mussennesten en hangplekken van vleermuizen (inclusief bijbehorende voorwaarden).

Met groet,

Werkgroep asbestos

 

Ps.

Aanvulling namens een deel van de werkgroep Asbestos.

We zijn een heel eind op weg gekomen en hebben veel bereikt. Zo hebben we in onze wijk bewustzijn gecreëerd van de noodzaak tot saneren; hebben we aandacht gevraagd voor verschillende wet- en regelgeving omtrent de sanering en het milieu; hebben we het buurtgevoel gestimuleerd met een geslaagde vogelhuisjestimmerdag, hebben we de intentie van de buurt om te komen tot een gelijke uitstraling van de nieuwe daken versterkt en meer...

… we zijn echter niet bij ons einddoel aangekomen. Het is ons niet gelukt om een aannemer te vinden die binnen de met de buurt opgestelde kwaliteitscriteria de vervanging van de daken tegen een voor alle bewoners aanvaardbare prijs kan doen, waardoor een aanzienlijk deel van de bewoners hoogstwaarschijnlijk niet mee zal gaan met de vervanging door de geselecteerde aannemer.

Om deze reden ziet de aannemer helaas onvoldoende draagvlak voor een vervolg van het project in deze wijk. 

Op onze beurt zijn wij hiermee tot de overtuiging gekomen dat een collectieve sanering in de Bongerd erg lastig zal worden.

Wij bedanken jullie voor jullie betrokkenheid bij onze voortgang en voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben gesteld. Wij wensen jullie verder een goede voortgang toe betreft de sanering van jullie dak.