Alarm!

Tante Constance en tante Mathilde,

woonden eendrachtig en knus bij elkaar.

Dit is niet wat ik u meedelen wilde,

er staat een heel ander verhaal voor u klaar.

 

Met wat suspens,

en een ietwat hardhorend mens,

ging er iets niet helemaal naar wens

zacht gezegd, het was intens.

Refr:  Terwijl de Bongerd sliep

En de pendule liep

En het rook Alarm deed

Biep, biep, biep, biep.

T was ergens in Maart,

t was heel koud en heel donker

toen ik op straat liep met de hond aan de lijn.

De buurt lag op bed en heel zachtkens te ronken

‘k wandelde wat eenzaam in de maneschijn.

Ik hoorde een geluid,

het was een onderbroken gefluit

ik nam meteen een besluit,

maar dacht ook wel :  oh, kijk toch uit!

Refr: Terwijl de Bongerd sliep

En de pendule liep

En het rook Alarm deed

Biep, biep, biep, biep.

Ik zocht naar de oorsprong

van de piepende galmen.

Mijn oren die richtten zich naar buurman zijn huis.

Er was nog geen vuur, noch geen rookpluimen walmen

‘k wist een ding zeker,

dat was: buurman was thuis.

‘k liep naar de deur, mijn stemming was nu diep in mineur,

als een speurhond achter een geur

en een clochard naar likeur.

 Refr:  Terwijl de Bongerd sliep

En de pendule liep

En het rook Alarm deed

Biep, biep, biep, biep.

 Naaste buurvrouw spoedde zich naar nu buiten,

krulspelden in en in vol nachtgewaad. 

Begon mee te tikken op deuren en ruiten,

ik zei da’s ok, maar doe ‘t wel in de maat.

 

Dochter kwam aan,

van een heel laat feestje vandaan,

schreeuwde heel luid doch erg spontaan :

 “Pap, wat heb je nu gedaan”?

Refr: Terwijl de Bongerd sliep

En de pendule liep

En het rook Alarm deed

Biep, biep, biep, biep.

 Buurvrouw nam stevig het heft in haar handen,

ze was van ‘t type van nood breekt de wet.

Voordat de boel hier straks helemaal gaat branden,

hebben we buurman al heelhuids gered.

 

Met veel gebaar

en een beetje steun aan elkaar,

stond er zonder erg veel misbaar,

een lange ladder plotsklaps klaar.

Refr: Terwijl de Bongerd sliep

En de pendule liep

En het rook Alarm deed

Biep, biep, biep, biep.

U zult wel denken, die hele komedie,

waar gaat dat heen en waar gaat dat naar toe.

Wordt het tragedie, komedie, euforie?

Hoe luidt het einde, waar blijft toch de clue?

 

Daar ‘t mij niet beviel

drukte ik met veel hart en veel ziel,

de juiste nummers op mijn mobiel,

112,  da’s echt niet debiel.

Refr: Terwijl de Bongerd sliep

En de pendule liep

En het rook Alarm deed

Biep, biep, biep, biep.

Onder een ladder en veel dialogen

Stonden we klaar en gereed op de stoep.

Daar kwam een auto de hoek om gevlogen

de politie die voegde zich snel bij de groep.

 

Met veel vertoon en volgens een vast patroon,

gingen de dienders zo heel gewoon

zoeken naar de juiste persoon.

Refr: Terwijl de Bongerd sliep

En de pendule liep

En het rook Alarm deed

Biep, biep, biep, biep.

De tactiek werd onderling doorgenomen,

‘t best was het huis aan d’andere kant in te gaan.

Eenmaal in de achtertuin aangekomen,

zette men de ladder tegen het achterraam aan.

 

Vol energie, klom agent een treetje of drie

zonder angst of enig fobie

met zaklamp en strategie.

 Refr: Terwijl de Bongerd sliep

En de pendule liep

En het rook Alarm deed

Biep, biep, biep, biep

De lichtstraal scheen door het raam heel fel naar binnen,

zoekend en turend naar de eigenaar 

Echter wat nu gebeurt, ‘t is niet te verzinnen.

De gordijnen gaan open en wie stond nu daar?

“Wat moet dat hier, het is bijna kwart over vier.

ik woon hier voor mijn eigen plezier

zoek toch elders uw vertier.”

Refr: Terwijl de Bongerd sliep

En de pendule liep

En het rook Alarm deed

Biep, biep, biep, biep

Een beetje beduusd en ook ietwat verloren,

stond buurman te schreeuwen in ‘t volle maanlicht

2 vingers gingen plótseling recht naar zijn oren

2 doppen die hielden die lekker potdicht.

Moraal van ‘t verhaal, t klinkt eerder een beetje banaal,

dit geldt voor u en ons allemaal

helpen is fijn als signaal

Refr: Terwijl de Bongerd sliep

En de pendule liep

En het rook Alarm deed

Biep, biep, biep, biep