Beste buren,

 
Inmiddels heeft 50% van de wijk de formulieren sanering asbestdaken ingeleverd, waarvoor onze hartelijke dank. Graag herinneren we de andere 50% aan de deadline: 31 maart. Willen jullie de formulieren op Bongerd 185 in de bus doen? Mocht je de formulieren kwijt zijn: wij hebben nog extra exemplaren…
 
Verder nog wat dakennieuws en alvast enkele antwoorden op vragen die op 10 maart gesteld zijn tijdens de bijeenkomst in Open Haven:
 
1. Aansprakelijkheidsverzekering: sommige verzekeringen vergoeden geen schade meer die linksom of rechtsom te maken heeft met asbest. Hierover hebben wij (fam. Kruis) afgelopen week een brief ontvangen namens Centraal Beheer. Tijdens telefonisch contact bleek dat hieraan niet te tornen valt. Onze aansprakelijkheid, b.v. voor de opruimkosten van asbestdeeltjes bij derden mocht er bij ons brand ontstaan, is niet langer gedekt. Informeer vooral bij je eigen verzekering hoe de vlag er bij hangt. Misschien speelt dit punt mee in de afwegingen van degenen die overwegen pas zo laat mogelijk te vervangen? Graag horen we ook van jullie welke verzekeringen nog wel vergoeden en welke consequenties er eventueel zijn voor de premie.
 
2. Mussennestentelling: de glazenwasser (hobby: vogelaar) is bereid een overzicht te maken met alle woningen die nesten hebben. Het kan zijn dat je hem bij de voor- of achtertuinen ziet lopen. Het enige dat hij doet is nesten tellen. Verder kun je hem natuurlijk altijd aanspreken mocht je nog geen glazenwasser hebben. 
 
3. Aan de gemeente Lelystad is gevraagd of Welstand een opvatting heeft over leien en pannen. Hierop is nog geen antwoord.
 
4. Ook de oorspronkelijke architect heeft hierover post van ons gehad. Wij houden jullie op de hoogte van de reactie.
 
5. Er is gevraagd of de rente van een lening die gebruikt wordt voor het renoveren van een asbestdak kan worden afgetrokken bij de belastingaangifte. Het antwoord hierop is JA : https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/uw_hypotheek_of_lening/
 
6. Wij hebben een ‘ Tour de platte pan’  gemaakt door Lelystad. De mate van bemossing/verwering van verhoudingsgewijs jonge platte pannen (wij schatten ongeveer 7-15 jaar) viel ons niet mee, vooral aan de schaduwzijde van de woningen.  Omdat wij ons kunnen voorstellen dat je dit graag zelf wilt beoordelen en je een eigen oordeel wilt vormen, raden we je aan deze tocht ook te maken (voornamelijk Landerijen, Landstrekenwijk). Foto’s van de Tour de platte pan tref je aan op Tour de platte pan.
 
7. Ook hebben we enkele Lelystadse woningen gevonden met naar wij vermoeden: een EPDM-dakbedekking. Dit checken wij nog even zorgvuldig, om te voorkomen dat we jullie onjuiste informatie geven.
 
8. Hans heeft monsters van leien (zowel natuur- als vezelcement) thuis. Deze kun je bij hem komen bekijken op Bongerd 208. Binnenkort heeft hij ook dakpannenmonsters van platte pannen (deze zijn besteld). Verder kan hij jullie een prachtige vleermuizenhangplek tonen voor het jonge familiegeluk van de dwergvleermuis.
 
9. Leningsfolders met gemeentelijke informatie waren af te halen bij Henk. Aangezien hij momenteel in alle rust in Afrika moet bijkomen van de intensieve bijeenkomsten van het Platform Asbest Daken Lelystad (PAL), zijn de formulieren nu af te halen op Bongerd 185. Het afhalen van een leningsfolder kan dus eenvoudig worden gecombineerd met het inleveren van je keuzeformulier.
 
10. De eerste door jullie aangeleverde aannemer hebben wij dezelfde vragen voorgelegd als de eerder door ons bevraagde aannemers.
 
11. Tesla Solar is voorlopig uitsluitend in de VS leverbaar. 
 
Wij proberen op korte termijn ook antwoord te kunnen geven op de overige gestelde vragen.
 
Tenslotte nog wat eerder gedeelde informatie, maar omdat het gaat om vragen die bij sommigen nog leven: graag nogmaals aandacht voor het volgende:
 
1. De beide helften van een twee-onder-een-kap moeten op hetzelfde moment vervangen. Dit is wat alle aannemers tot nu toe aangeven. Wil je nog niet vervangen of weet je het nog niet, dan komen je buren dus ook automatisch in de wachtstand terecht. Het blijft belangrijk om dus goed samen te overleggen of hiervoor procesbegeleiding aan te vragen. 
2. Wanneer de ene helft kiest voor isolatie buitenzijde, moet de andere helft hier ook voor kiezen : dit is nodig omdat er anders hoogteverschil zou ontstaan.
 
Hartelijke groet namens de Bongerd Dakgroep,
Henk, Floris, Hans, Sjaak, Eric, Menno, Arja